Ontwikkeling van het handschrift wordt door zowel cognitieve- als motorische factoren beïnvloed en uiteraard de manier waarop het handschrift (op school) wordt aangeleerd. Gezien het grote verband tusssen schrijven en de fijne motoriek, wordt vaak over schrijfmotoriek gesproken. Aan schrijfproblemen kunnen allerlei oorzaken ten grondslag liggen.
 
Een neurologische-, motorische- of bijvoorbeeld een leerstoornis kan de ontwikkeling van het handschrift remmen, maar ook onderwijskundige oorzaken kunnen van invloed zijn. Wat is schrijfmotoriek, welk verband bestaat er tussen schrijven en motoriek, welke problemen kunnen kinderen ervaren met schrijven en welke deskundigen kunnen kinderen helpen bij schrijfproblemen? Lees meer over schrijven op www.kijkopontwikkeling.nl
 

Schrijven en motoriek

Om te kunnen schrijven is o.a. motoriek noodzakelijk. Denk hierbij aan het gebruik van de handen, vingers en de coördinatie van ogen en handen. Deze motoriek is niet los te zien van de cognitie, het aansturen van deze bewegingen door de hersenen. De term schrijfmotoriek wordt veel gebruikt op het internet, maar is misschien niet helemaal juist gekozen. Voor schrijven zijn motorische vaardigheden nodig, maar deze vaardigheden zijn niet specifiek voor het schrijven. Deze vaardigheden worden namelijk ook voor andere taken aangesproken, zoals bijvoorbeeld het dichtdoen van een rits of bij het veters strikken. Voor het veters strikken wordt bijvoorbeeld ook niet gesproken over 'veterstrikmotoriek'. De term schrijfmotoriek of schrijfmotorische problemen wordt veelal gebruikt, wanneer men denkt dat een motorische stoornis of een onrijpe motoriek ten grondslag ligt aan het probleem.
 

Problemen motoriek en schrijven

Ontwikkeling van het handschrift is een primaire taak van het onderwijs. Ook het remediëren van een slecht handschrift is in eerste instantie de taak van school en kan bijvoorbeeld gedaan worden door een remedial teacher. Wanneer een biologische- of bijvoorbeeld motorische stoornis ten grondslag ligt van het probleem kan doorverwezen worden naar een specialist op dat gebied. Een bewegingstherapeut kan bijvoorbeeld uitsluiten of een kind een stoornis heeft in de motorische ontwikkeling en deze ontwikkeling vervolgens door behandeling stimuleren.
 

Bij wie kan ik terecht bij schrijfproblemen van mijn kind?

'Mijn kind heeft veel moeite met schrijven en kan zijn eigen handschrift niet lezen. Bij wie kan ik terecht?'
 
Zoals hierboven beschreven kan een remedial teacher kinderen helpen bij het aanleren van een goed handschrift en leert bijvoorbeeld een juiste schrijfhouding, pengreep en lettervormgeving aan. Een kinderfysiothereapeut of Motorisch Remedial Teacher kan kinderen helpen bij de motorische problemen. Bij doorverwijsmogelijkheden zijn verschillende therapeuten te vinden bij wie ouders en/of kinderen terecht kunnen bij schrijfproblemen en/of andere problemen.
 

Wanneer kunnen kinderen netjes kleuren?

 'Ik laat mijn kind veel kleuren en tekenen, maar op welke leeftijd kunnen kinderen netjes tussen de lijntjes kleuren of tekenen van een kleurplaat?' 
 
Uiteraard ontwikkelen alle kinderen zich op een verschillend tempo. Op deze vraag is daarom geen eenduidig antwoord te geven. Wel zijn fijnmotorische mijlpalen beschreven, die bij veel kinderen op een bepaalde leeftijd bereikt worden. Wanneer kan een kind de eigen naam schrijven, een rondje uitknippen, een poppetje tekenen, tussen de lijntjes kleuren, een pen vasthouden of bijboorbeeld een eenvoudige puzzel maken. 
 

Lees alles over de ontwikkeling van het kind op:

www.kijkopontwikkeling.nl

Neem contact op

Stuur gerust uw vragen en/of opmerkingen